Vertikalna razrezovalka GMC KGS 700 ES

letnik 2006, avtomatski pomiki in nagib žagnega agregata

KGS 700 - upravljalna ploščaKGS 700 - upravljalna plošča

VERTIKALNA RAZREZOVALKA PLOŠČ Z ELEKTRONSKIM PROGRAMATORJEM ZA VERTIKALNI IN HORIZONTALNI REZ

 

LASTNISTI:

- največja dolžina reza horizontalno 4100 - 5100 mm

- največja višina reza vertikalno 2100 mm

- največja višina reza za horizontalni rez 1950 mm

- največja debelina reza 80 mm

- hitrost reza (nastavljiva z variatorjem) od 5 do 16 m/min.

- hitrost praznih hodov (nastavljiva z variatorjem) od 5 do 22 m/min.

- moč motorja 6 HP

- premer žagnega lista 300 mm

- premer osi za montažo žagnega lista 30 mm

- hitrost vrtenja žagnega lista 5200 vrt./min.

KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKEGA PROGRAMATORJA:

- spominska enota za vnos 90 programov od katerih lahko vsak sprejme do 18 razlienih mer, možnost ponavljanja do 99 krat

- začetek in konec rezanja se lahko določi po izbiri na katerikoli točki v liniji reza po vertikali in horizontali

- obračanje žagnega lista za 90 stopinj avtomatsko

- z izkljueitvijo programatorja stroj lahko deluje v roenem ali avtomatskem naeinu

- stroj lahko opremimo z osebnim raeunalnikom in programom za optimizacijo (opcija)

STANDARDNA OPREMA:

- mobilni most z vodili za pomik žage

- podporni profili za plošee leseni

- 13 tm odsesovalne cevi premera 100 mm

- 1 kom žagni list HM z=48

- 2 pozicije zaustavitve za vertikalni rez

- 4 pozicije za ponavljanje horizontalnega reza

- 3 metriene skale za horizontalni rez

- centralno vodilo z metrieno skalo za vertikalni rez ( do 5100 mm)

- pnevmatska blokada vozieka z žago

- obraeanje žagnega lista za 90 stopinj

- pnevmatska blokada vertikalnega pomika žage

- pnevmatski vstop in izstop žagnega lista


  

Poglejte si tudi